DokumentatsioonDokumendid
Toodete markeering koosneb tähelistest ja numbrilistest indeksitest.

Tähtindeksi esimesed tähed iseloomustavad toote tüüpi:
KRP- põhjaga rõngas,
KR- seinarõngas,
KK- vahelae plaat,
KP- põhja plaat,
KA- üleminekukoonus,
KTR- tugirõngas.

Tähtindeksi viimane täht tähistab servühendust: S-sile, F-faasitud servad. Liigi esimene number tähistab selle kaevu sisemist diameetrit detsimeetrites, millele antud toodet kohaldatakse, teine number toote tüübi suuruse järjekorranumbrit, kolmas number toote kandevõimet. Täitedetailide ja avauste olemasolu kajastatakse lisatähtindeksiga (näiteks: KKS-20-1-1A).